Jaar van oprichting: 1944
Musicerende afdeling: 3rde divisie
Dirigent: a.i. Simone Kramer

Onderdirigent: Johan Meeuwissen

Repetitie: vrijdag 20:00 – 22:00 uur
Repetitielokaal:
Gemeenschapshuis ’t Woape
De Gronckelstraat 1, 6141 AG Limbricht

Aantal spelende leden: 40

muziekkorps